Monthly Archives: April 2013

We’re Going Racing!

Fully Torqued Racing has officially been accepted to our first race, June 14-16 at Summit Point, WV.  We’re going to only race the Volvo due to time and budget constraints, but we’re going to keep both cars moving forward for potential future races.  Here’s our team concept/theme:

Den helt åtdragna ras laget byggdes runt idén att ett gäng nyutexaminerade svenska * ingenjörer kunde dricka kopiösa mängder billig öl, arbetet med skit bilar för att imponera vackra kvinnor, och kanske en dag gå ut i en eldig flammande härlighet på racerbana. Är ny till USA men vill hedra vårt arv, åkte vi till Ikea för att leta efter en bil och fann en 1996 Volvo 850GLT. Medan kocken som gjorde vår köttbullar – inte kalla dem svenska köttbullar när du besöker Sverige, om du inte är beredd att komma in i en kamp – var ganska Griniga, sjöng han oss en bekant läggdags sång från hemmet. Det går, “Yorn desh born, der ritt de gitt der gue, Orn desh, dee born desh, de umn børk! børk! børk!” Ändå, efter att vi följer de enkla monteringsanvisningar för vår bil, planerar vi att sjunka på Summit Point Raceway med våra tiotals fans och groupies (och förmodligen, våra föräldrar) att uppfylla vår strävan efter ära. Crank ner.

* Ingen av medlemmarna i fullt åtdragna ras laget är svenska, talar svenska, eller någon gång har varit i Sverige. Eller Schweiz.

From Google Translate for your help:
The fully tightened race team was built around the idea of a bunch of recent graduates * Swedish engineers could drink copious amounts of cheap beer, work on crappy cars to impress beautiful women, and maybe one day go out in a fiery blazing glory on the race track. Is new to the U.S. but want to honor our heritage, we went to Ikea to look for a car and found a 1996 Volvo 850GLT. While the chef who made our meatballs – do not call them Swedish meatballs when visiting Sweden, if you are not prepared to get into a fight – was pretty grumpy, he sang us a familiar bedtime songs from home. It goes, “Yorn desh born, der ride the GITT der gue, Orn desh, dee born desh, the UMN Bork! Bork! Bork!” Yet, after we follow the simple installation instructions for our car, we are planning to descend on Summit Point Raceway with our dozens of fans and groupies (and probably, our parents) to fulfill our quest for glory. Crank down.

* None of the members of the fully tightened race team is Swedish, speaks Swedish, or have ever been in Sweden. Switzerland.

Advertisements

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Replacing the Volvo clutch

Subframe and transmission

Subframe and transmission

Transmission, clutch, and pressure plate

Transmission, clutch, and pressure plate

Re-attaching the pressure plate

Re-attaching the pressure plate

Putting on the new clutch

Putting on the new clutch

Engine hoist

Engine hoist

Leave a comment

Filed under Uncategorized